İnşaat Temeli Kazma

Arslanlar Harfiyat olarak inşaat temeli kazma noktasında sizlere sunduğumuz profesyonel aşamalar ve güvenilir işlemler ile hizmet sunuyoruz. Aklınızda yer alan projeleri gerçekleştirmek için profesyonel hizmet arayışı içindeyseniz, her bir aşamasından inşaat kazı prosedürlerine ve yasal gereklilikleri uyarak gerçekleştirdiğimiz hizmetimizden yararlanabilirsiniz. 

İnşaat Temeli Kazısı Öncesi Hazırlık Nasıl Olmalıdır?

İnşaat temelini kazma hazırlığı aşaması, alanda bulunan hatlara zarar verilmemesi açısından titizlik ile gerçekleştirilmelidir. Bizler, Kazı işlemlerimize başlamadan önce alanın içinde yer alan su, doğalgaz, Telekom hatlarına zarar vermemek amacı ile gerekli tüm önlemleri alıyoruz.

Harita mühendisleri ile vaziyet planlarını inceleyerek belirli köşe noktalarını proje üzerinde tespit ardından sahada belirleme yöntemini kullanıyoruz. Bu köşe noktalarını saha üzerinde işaretleme işlemleri ardından asıl inşaat temeli kazma çalışmasına geçiş yaparak, projenin tam layığı ile gerçekleşmesini sağlıyoruz.

Doğru İnşaat Temeli Nasıl Kazılmalıdır?

Doğru ve sağlıklı bir inşaat temeli kazmak için ilk adımda alanın eğim değerlerinin göz önünde bulundurulması gerekir. İnşaat temeli kazı çalışmamız, hizmetimiz kapsamında, tercih ettiğiniz alan eğimli ise öncelikli olarak tesviye kazısı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda eğimli arazide kademeli bir rotada ve farklı kotalarda yaptığımız tesviye kazılarına terasman adını veriyoruz.

Güvenlik açısından bu inşaat temeli kazı sistemleri içinde, temel sınırlarından 1’er metre genişlikte uygulama yapmaktayız. Kazı işlemi sırasında yan alanlardan toprak göçmesini önlemek için ise eğimli modelde kazım tekniği kullanıyoruz. Derin bir kazı işlemini izlediğimiz anlarda ise istinat duvarı adı verdiğimiz, toprağın kaymasını engelleyen yapıları kullanarak, sizlere güvenilir bir işlem ve hizmet sunuyoruz.

İnşaat Temeli Kazma Aşamalarının Detaylı İncelemesi

Sizlere sunduğumuz hizmet kapsamında izlediğimiz inşaat temeli kazma aşamaları hakkında bilgileri şu şekilde sıralandırırız:

  • Hazırlık aşamaları ardından ilk adımda projenin yapılacağı alanın etütlerde belirtilen hesaplara uygunluğunu kontrol ediyoruz.
  • Bu işlem için ise muayene çukurları adı verdiğimiz yapıları açarak geniş inceleme sağlıyoruz.
  • Bu çukurlar içerisinde zemin altında su var ise veya raporda belirtilmeyen başka bir zemin tipi mevcutsa, önceden fark edilmesini sağlıyoruz.
  • Kontrol ardından raporda yer alan zemin yapısından daha kötü ve elverişsiz bir alana ulaşılması halinde iyileştirme çalışması yapılmalıdır.
  • Bu aşamalar ardından uygun zeminde kazı çukurlarını temel sınırlarının dışına fakat temele en yakın alanda açmaya başlıyoruz. Bu işlem sağlıklı bir kazı için gereklidir.
  • Toprağı gerekli istinat duvarları ile destekleme aşaması ardından gerekli ölçüye kadar inşaat temeli kazma işlemlerine devam ediyoruz.

İnşaat Temeli Kazma
Hızlı Ara